"Духът на здравето": Как се оперира по спешност сърце в условията на пандемия?

Разговор с проф. д-р Николай Младенов и доц. д-р Димитър Николов

В нашата страна, освен COVID-19, има и много други заболявания и много често тяхното лечение и диагностика е нещо, което не търпи отлагане. В момента ние сме в режим, когато плановата дейност в болниците е донякъде спряна. От отлагането страдат на първо място пациентите. 

В тази ситуация какво трябва да знаят и какво трябва да правят усложнените пациенти, които се намират в критично състояние, например пациенти с онкологични заболявания или остро настъпили сърдечносъдови заболявания - разговаряме с проф. д-р Николай Младенов и доц. д-р Димитър Николов.