.

"Гр@мотни": Какво представлява дигиталният боклук?

И с какво задръстваме компютрите и телефоните сиbTV Plus