.

Какъв е хранителният режим на столетниците?

Защо организмът не реагира добре на храна, която е произведена извън пределите на страната, в която човек е отраснал?

Новите изследвания показват, че 100-120 години съвсем не е най-горната граница за продължителност на човешкия живот. Кои са научните основи за това твърдение? Вярно ли е, че храната във веригите за бързо хранене е най-страшното ГМО в света и че съвременните сортове пшеница са изкуствено създадени? Защо е по-здравословно да се храним с родна храна?