.

Малките мъдреци по големите въпроси: за качеството на въздуха

Рада, Любов, Жана и Момчил разсъждават върху актуалните теми от седмицата