.

„Мистичната България“: Две свещени места в град Дупница

Репортаж на Ирена Григорова

Ирена Григорова ни разказва за две свещени места в град Дупница. Едното е било църка, а след това е станало джамия. Другото пък е било теке и след това е станало църква.