.

Младо семейство дарява парите от сватбата си

Лилия и Елизар даряват еднократна стипендия от 1000 лева на студент по медицина

Младо семейство дарява парите от сватбата си на студент по медицина. Лилия и Елизар даряват еднократна стипендия от 1000 лева, събрани на сватбата им, на млад човек с добър успех и желание да се учи и развива. Условието е стипендиантът да учи в Пловдивския медицински университет. Щастливецът ще получи също и възможност за стаж в болница в Германия. Историята разказват Емил Кацаров и Камен Лисички.