.

"Моят град е моята крепост": С какво децата на България се гордеят в родните си градове?

Благодарение на оперативните програми "Регионално развитие 2007-2013" и Региони в растеж 2014-2020 са изградени и реновирани места, свързани с туристическата инфраструктура и от регионално и национално значение

Бяла, спретната къщурка,
две липи отпред.
Тука майчина милувка
сетих най-напред.

Тука, под липите стари
не веднъж играх;
тука с весели другари
скачах и се смях...

Къщичке на дните злати,
кът свиден и мил!
И за царските палати
не бих те сменил!

Ран Босилек, "Родна стряха"