.

"Не/зависимите": Първа отпуска „на чисто“ за Мартин Раданчев

Преодоля ли ниската самооценка Мартин Раданчев и кои са най-големите трудности, пред които се изправя семейството му?

Мартин Раданчев:
Вече съм тук от три месеца и половина... и се чувствам прекрасно. Даже сега съм доста въодушевен, чувствам се по-свободен, по-искрено изказвам работите.

Бях задълбал много дълбоко, стигнах в една дупка, която нямаше как да изляза сам, всичко ми беше черно, светът ми се беше сринал вследствие от моята употреба.

Изпадах в тежки състояния и, както знаете всички, аз си тръгнах веднъж оттук, оправдах се, че ми беше трудно в групи да споделям.

Александър Илиев, управител на терапевтичен център „Жива“:
Главно ние се борим с доверието – с това хората, които се лекуват, да се доверят на нашия опит, на модела и да следват всичко дословно, както им го казваме, по начина, по който им го казваме.

Това е много важно, за да могат да се оправят. Много често, когато хората постъпват на лечение, смятат, че не може, без да взимат. Без да моделират лечението, както те си знаят.

Много често се спазват определени правила, а други се отхвърлят напълно. Започват да пренебрегват някои от съветите или насоките ни, като смятат, че със силата на техните знания или интелекта ще стане по-добре. Обаче то не става.