.

От любов към животните

Защо една българка, която живее в Германия, храни уличните кучета в Пловдив?