Промени през новата учебна година

Седмокласниците ще учат до 30 юни, а в горните класове ще се изучават съвременни автори като Станислав Стратиев, Петя Дубарова и Христо Фотев

Тази учебна година ще бъде по-дълга за седмокласниците. Вместо до 15 юни ще се трудят над учебниците до 30-ти. Изместват се и датите за външното оценяване след 7 клас по български и математика. Ако досега бяха през май, то от новата учебна година ще се провеждат през втората половина на юни.

В модула по български език вече ще влиза материал от 5, 6 и 7 клас. Същото важи и за този по математика. Досегашната практика беше изпитите да са само върху ученото в 7 клас. В модула по литература се запазват старите правила и учениците ще пишат за автори, учени през последната година.

При третокласниците също има промени във вид на нови учебници и предмет, наречен „компютърно моделиране“. В 11 и 12 клас ще се учи литература по нови програми, в които влизат съвременни автори като Станислав Стратиев, Петя Дубарова и Христо Фотев.

Гледайте цялото предаване на btvplus.bg