Тихо детство: историята на Борис Бъндев

Вижте повече във видеото

Борис Бъндев е дете на глухонеми родители. За да общува с тях, първо усвоява жестовия език, а след това проговаря. Казва, че това после му е помогнало да овладее още три чужди езика.

"В основата си жестовият език е начин на мислене, той е нагласа."

По неволя 12-годишен Борис става преводач при развода на своите родители.

Глухотата на най-близките хора отделя Борис от останалия свят още когато е дете. Заради спецификата на своето семейство, момчето търпи подигравки и обиди в училище, но и научава най-важните житейски уроци.