Вещите на Петър Дънов

Какви са историите зад предметите, с които си е служил той, разказва Ирена ГригороваbTV Plus