.

Защо японец избра София, за да запази традициите на театъра с марионетки?

Сенджу Такеда е последният наследник на тази древна марионетна традиция и благодарение на японска фондация той представя й първия си спектакълbTV Plus