.

Живот на село: Дърворезбата като медитация

Историята на Стефан Парисов разказва Ирена Григорова