.

Да изминеш пеша 7000 км

Българинът Петър Ванев прекосява Тихоокеанският хребет и Апашката пътека

Последни