Изгубени във времето: село Казашко

В село Казашко се говори на руски, спазват се стари обичаи и се пеят казашки песни

Село Казашко е най-малкото село в Община Варна, но то пази богата история. В него все още живеят казашки наследници и се говори на руски. Кметицата на селото прави всичко възможно селото да има модерен облик, но и да пази старите казашки традиции.

Преди повече от век то е създадено от потомци на казаци старообрядци – етнически руснаци, които по религиозни причини напускат пределите на Руската империя по времето на Петър Велики. Първоначално избират да устроят семействата си по поречието на р. Дунав, други се отправят към Турция. По-късно някои от тях идват в България.