.

Кирил Ананиев: Болница „Лозенец” като многопрофилна детска болница ще бъде предназначена за лечение само на деца

Учебната и клинична база в болница „Лозенец” на студентите по медицина от Софийския университет ще бъде запазена, те ще имат възможността да ползват и други клинични бази. В това увери министърът на здравеопазването

След като беше съобщено, че правителствената болница „Лозенец” ще стане първото многопрофилно заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение за деца, студентите по медицина от СУ останаха разтревожени. Досега те се обучаваха именно там.