.

Колко чист е въздухът в София?

Въпреки слънчевото и топло време малко са местата, където въздухът е чист