Правата на децата в Норвегия

Каква е социалната политиката на страната относно сигурността и здравето на децата и нарушава ли човешките права?

Последни