.

За учителите и учениците с любов

"Заедно в час" е една организация, която набира учители