.

Жителите на родопско село си купиха ресторант

Преди месец местните са принудени да откупят помещението, за да не го загубят. Съставят инициативен комитет и всяко семейство отделя по 20 лв.

По време на турското робство в подножието на два родопски върха Преспа и Свобода няколко стари български рода създават село Стърница. За да наложи властта и вярата си, Османската империя опожарява два пъти селото. До 1912 г. то е турско, а границата минава точно по покрайнините на селото. Въпреки че земите им са поробени, Стърничани успяват да запазят българския език и традициите си.

В селото все по-рядко се чува детски смях, но когато има новородено, местните празнуват по някогашните ритуали в сградата на кметството, някога построена с доброволния труд на Стърничани. Днес освен кметството там се помещават още лекарски кабинет, библиотека и ресторант. Ресторантът е бил винаги пълен, трудно се намирало място.