Живот с песен в сърцето

Последната Бистришка баба от оригиналната група

Въпреки че вече се задъхва, щом подхване песен, в очите на Дана Овнарска пламва искра. Тази година бистришката баба навърши 94 години. Баба Дана започва да пее като малко момиче. След бомбардировките над София тя спира образованието си, а в музикално училище така и не я записват. Семейството гледа седем деца и специално внимание не се полага на никого. Но пък жените от Бистрица са били самоуки и песента ги е следвала навсякъде.