Реклама

Политиката на bTV Media Group е да проявява ангажираност с обществени проблеми и социални каузи. През последните 12 години bTV доказа, че може да бъде един от двигателите за разрешаване на множество тежки проблеми за българското общество, включително проблеми в ежедневието на хората.

Няма българин, който да е останал равнодушен към призивите на "Великолепната шесторка”, "Твоята помощ”, "Надежда за децата на Хаити”, "Да изчистим България заедно. Тези инициативи оставиха траен белег в общественото съзнание, създадоха модел за социална активност и гражданска отговорност. bTV Media Group не само инициира обществено отговорни проекти и кампании. Каналите на групата ежегодно отдават безвъзмездно време в ТВ и радио ефир и пространство в онлайн платформите си в подкрепа на дейността на различни неправителствени организации в социалната, образователната и културната сфери.

Целта ни е всяка значима обществена кауза да получи максимално широка гласност и подкрепата на милионите наши зрители, слушатели и интернет потребители. За да гарантираме доверието им, ние проучваме внимателно всяка  кампания, предложена от социално ангажирана организация. Сдруженията, които търсят подкрепата на bTV, трябва да бъдат с безупречен имидж и дейност, както и с изрядна отчетност.

Телевизията подкрепя фондонабирателни акции, които имат за цел да подпомогнат разрешаването на проблемите на българските деца, подобряването на здравословното състояние и качеството на живот на нацията, да подпомогнат големи групи българи в тежки моменти и др. Задължително условие за одобрение на кампания, която призовава зрителите към дарения,  е организацията да предостави подробен отчет за изразходване на средствата.

За подробна информация по всички въпроси, които ви интересуват във връзка с медийно партньорство с bTV Media Group за социално значими каузи, можете да се свържете с нас:


bTV Media Group
e-mail: [email protected]

София 1463
пл. България, 1
НДК, Административна сграда, ет. 11

Възлагателно писмо в .doc формат изтеглете оттук >>>