Анита Златар

Реклама

Анита Златар (Мария Кьон) – бабата на Яков – добра, изискана и старомодна жена, която е изгубила съпруга си много млада. Тя е посветила живота си на сина си и е отгледала както Тонич, така и внуците си, доколкото снаха й е позволила. Тя уважава Нела, но не одобрява поведението й. Тя става най-добрата приятелка на Лара и неин довереник, докато е в дома на Златар.