Нела Златар

Реклама

Нела Златар (Есия Ойданич) – майката на Яков – властна, силна, доминираща и твърдоглава, но и изключително красива жена. Тя крепи домашното огнище, докато съпругът й се занимава със семейния бизнес. Тя се радва на обществения статус, който съпругът й осигурява чрез работата си. Нела ще направи всичко възможно да запази репутацията на „златното” семейство.