Яков Златар

Реклама

Яков Златар (Иван Херцег) – Яков е спокоен и тих на пръв поглед младеж, който обаче е много сприхав и краен, когато ситуацията го изисква. Той е старомоден и винаги поставя лоялността на първо място. Той е много отдаден на семейството си и изпитва трудности да приеме факта, че друг мъж ще отгледа детето му. Ще му се наложи да премине през много трудности, за да си върне любовта на живота. Сляпо се доверява на родителите си, което ще му коства много. Преди да замине на дълго пътешествие по море, Яков се жени за Лара, като си обещават вечна любов. Когато се завръща у дома, той заварва неочаквани обстоятелства – Лара е избягала от семейното имение и вече е изградила кариера на певица с моминското си име. Междувременно, тя е родила дете от него, за което майка му твърди, че може изобщо да не е от Яков.