Епизод 138

Реклама

Фирдевс обещава на Бихтер, че ще й помогне, за да се разделят Нихал и Бехлюл. Сюлейман и Шайесте приготвят багажа си, за да напуснат къщата на семейство Зиягил. Несрин убеждава капитан Ръза да не заема мястото на Сюлейман в дома на господарите й. Четин продължава да настоява пред Фирдевс за уточняване на дата за сватбата им.