Епизод 140

Реклама

Бешир прехвърля всичките си пари на името на Сюлейман. Бихтер излиза заедно с Бехлюл и Нихал, за да разгледат кораб за медения им месец. Но  междувременно се възползва от случая, за да разговаря с Бехлюл и да го дразни, а на Нихал се опитва да напомни за старите забежки на годеника й. Фирдевс използва Катя за плана си срещу Бехлюл.