Епизод 144

Реклама

Бихтер заявява на Бехлюл, че това е краят. Пейкер казва на Нихат, че ще бъде изгонен от холдинга. Бюлент споделя на Мадмоазел, че иска да каже на баща си за Бихтер. Катя отива при Пейкер и Нихат, за да я подслоняват за нощта.  Нихат се убеждава все повече, че Бихтер иска да провали женитбата на Бехлюл, защото баща му е прав.