Коментар на водещия: Утре

Коментар на водещия на "120 минути" Светослав Иванов

Реклама

Историята ни показва, че светът се движи напред, благодарение не толкова на сложни системи, операции, статистики и таблици, а на една специфична психологическа нагласа на всеки човек. Това е "вярата в утрешния ден". Вътрешното убеждение, че утре животът ще е по-добър, е горивото в двигателя на икономиката, на банковото дело, но и в развитието на всяко общество. "Вярата в утрешния ден" е определяща за начина, по който обществото ще се съвземе след криза или ще се държи по време на криза.

Предприемачът тегли кредит, защото има бизнесплан, за който вярва, че в бъдеще ще е печеливш и ще може да върне парите на банката, който ще е достатъчен да разшири бизнеса си и да наеме още работници. Младото семейство си купува апартамент със заем, защото и мъжът, и жената вярват, че доходите им ще са достатъчни, за да го изплащат и да живеят. Студентът си взима компютър или телефон на изплащане, започва да живее под наем, защото вярва, че ще си намери работа. Всеки кредит се основава изцяло на оптимистичния поглед към това, което предстои.

Разколебаването на тази нагласа има дълбоки последствия. Защото ако вярата в утрешния ден бъде заменена със страх от бъдещето, тогава икономиката се свива, хората спират да харчат парите си, в резултат на което бизнесът започва да страда и се стига до загуба на работни места. Постъпленията от данъци намаляват. Това още повече стяга примката около икономиката, която навлиза в спирала на пропадане - ще започнат да се задъхват и пенсионната, и социалната система, и здравеопазването. Тогава вярата в бъдещето и страхът от бъдещето отстъпват място на гнева от настоящето, което освен икономически, има и чисто политически последствия...

Целия коментар вижте във видеото!