Коментар на водещия: Вяра

Дни като днешния ни учат да сме благодарни, че сме тук, точно в този момент и че сме заедно

Коментар на водещия: Вяра

Реклама

В „Коментара на водещия“ днес просто искам да ви поздравя, защото във велики празници като днешния, много думи не са нужни. Денят на Възкресението е време, което трябва да се усети с душата. Това е ден, свързан с радостта от спасението. 

Да похапнем, но никога да не прекаляваме, защото не трябва да забравяме, че всяко нещо днес е символ, който ни свързва с голяма идея. Агнето е символ на жертвата, която Христос прави в името на човечеството, така както овена е символ на готовността Авраам да жертва сина си Исаак в Стария завет.