Български лекар - с ключова роля за ново медицинско откритие

Д-р Парашкев Начев е част от екипа, открил решение на очен проблем