Български писател с успех в Германия

Защо талантът на Веселин Портарски остана незабелязан у нас?