Цената на медалите в Рио

Параолимпийците Ружди Ружди, Радослав Златанов и Даниела Тодорова за услията до победите