Д-р Джейк Грийнспан: Аутизмът няма нищо общо с умствената изостаналост

Д-р Неделя Щонова разговаря с американския експерт по аутизъм

Реклама

Белезите на аутизма са: повторяеми движения с ръце или тяло, избягване на контакт с очите или физическо докосване, повтаряне на думи или фрази, лесно разстройване от малки промени в средата. Децата с аутизъм не отговарят на своето име, не реагират на гласа на майката, мълчаливи са, не се усмихват.

Аутизмът е нарушение в сензорната интеграция – обикновените гледки, звуци, миризми и вкусове от ежедневието трудно се възприемат в една обща картина. Затова децата са сетивно претоварени. Това може да се сравни с гледането на 30 тв канала едновременно. Аутизмът няма нищо общо с умствената изостаналост или шизофренията.

Ние събираме образите и звуците в една картина, докато аутистите не знаят как да съвместят двете неща в едно цяло. Една зона от техния мозък може да е много развита, а друга да е съвсем опростена.

Относно причините, отключващи аутизма, има дебат. Те могат да бъдат различни: болести, вируси, околна среда, парацетамол, ваксини, емоционален или физически стрес...

Лечението е два типа. Традиционният включва поведенческа терапия, но той променя само външното поведение, не влиза в сърцевината на проблема. Другият е методологията Грийнспан – при него учим родителите как да накарат детето да отговаря, само да развива езиковата комуникация, да мисли самостоятелно. Всяко знание се изгражда най-добре чрез игра, затова трябва да играем с детето. Много е важно в игрите и грижите да участва и бащата.