Да илюстрираш "Декамерон"

Художникът Ясен Гюзелев работи по рисунките 2 години