Днес всички говорят за ...13.07.2017 (2 част)

Коментатори тази седмица са журналистите Валентина Войкова и Борислав Банев?

Днес всички говорят за ...13.07.2017 (2 част)