Днес всички говорят за... демографската катастрофа

Коментатори тази седмица са Валентина Войкова и Борислав Банев

Днес всички говорят за... демографската катастрофа