Днес всички говорят за... демографската криза и липсата на кадри в туризма

Коментатори тази седмица са актрисата Надя Иванова и предприемача Кирил Петков

Днес всички говорят за... демографската криза и липсата на кадри в туризма