Днес всички говорят за... европейско първенство по футбол

Коментатори тази седмица в "Преди обед" са Славена Вътова и Стефан Еленков

Днес всички говорят за... европейско първенство по футбол

Реклама

Коментатори тази седмица в "Преди обед" са Славена Вътова и Стефан Еленков. Темите, на които се спряха днес, са:

- четиридневната работна седмица

- европейско първенство по футбол

- Джин от BTS ще прегърне 1000 фенове