Днес всички говорят за... графитите

Коментатори тази седмица са Божана Кацарова и Константин Вълков