Днес всички говорят за... идеята за връщането на казармата

Коментатори тази седмица са оперната певица Мила Михова и писателят Емил Тонев

Днес всички говорят за... идеята за връщането на казармата