Днес всички говорят за... избора да живееш на село

Коментатори тази седмица са актрисата Биляна Петринска и кафе-експертът Йордан Дъбов