Днес всички говорят за... крачките, които изминаваме на ден

Коментатори тази седмица са Валентина Войкова и Борислав Банев

Днес всички говорят за... крачките, които изминаваме на ден