Днес всички говорят за... маратона на София

Коментатори тази седмица са водещия на „Български спортен тотализатор“ – Део и главния редактор на „Площад Славейков“ – Диляна Димитрова