Днес всички говорят за... най-скъпия развод в Китай

Коментатори тази седмица са Нина Николина и Максим Бехар