Днес всички говорят за... Насилието

Седмични коментатори са Албена Павлова и Светослав Николов

Реклама

Актуалните теми за деня избират седмичните коментатори в студиото - актрисата Албена Павлова и програмният директор на радио Jazz FM Светослав Николов:

- Половите стереотипи;

- Насилието;

- Трансформацията на личността;

- Експедицията до Антарктида

И още във видеото.