Днес всички говорят за насилието над лекари

Тази седмица коментатори са Нина Николина и Максим Бехар