Днес всички говорят за... образованието

Коментатори тази седмица са писателката Силвия Томова и актьорът Мариан Бачев