Днес всички говорят за... паметника на инж. Иван Иванов

Коментатори тази седмица са писателката Силвия Томова и актьорът Мариан Бачев